Vergiftigde paarden

Paarden die je auto als lekkere chips zien. Daar zit niemand op de wachten!

Om die reden komt Ark met een nieuw pictogram waarop een paard staat afgebeeld die staat te knabbelen aan de motorkap van een auto en daarboven een grote P met een rode schuine streep erdoor heen: Niet parkeren!

Paarden lijken vooral metallic lak niet te kunnen weerstaan. Het zogenaamde chocola onder de autolak zullen we maar zeggen. Waarom paarden aan autolak knabbelen, dat lijkt nog duister en onbekend terrein. Maar, laten wij vooral voorkomen dat we schade aan onze auto krijgen of een boete voor het fout parkeren, toch?

De nieuw ontworpen pictogrammen, zo stelt Ark, “attenderen mensen extra op het parkeerverbod en de aanwezigheid van paarden”. Die boodschap is zeker duidelijk. De laatste zin van het artikel luidt: “Een gewaarschuwd mens telt tenslotte niet alleen voor twee, maar kan zelf ook autoschade voorkomen.”

Heb je al een idee waar ik heen wil?

Waar zijn de paarden in dit verhaal? Je zou ergens al diep gravend en filosoferend kunnen zeggen dat in die laatste zin ‘telt tenslotte niet alleen voor twee’, met de ‘twee’ zowel mens als paard bedoeld wordt. Toch denk ik niet dat de gemiddelde lezer die boodschap eruit zal halen. Wat mij namelijk opvalt is dat dit bericht (en ook zeker vele andere berichten vanuit diverse organisaties en instanties) – weer – , puur en alleen vanuit de mens opgesteld zijn: wij willen geen schade, wij willen geen boete. Maar, willen de paarden dan wel graag van giftige lak knabbelen? Die autolak, of het nu metallic is of niet, lijkt mij uitermate giftig voor die dieren! Wat is die reden dat ze dat doen? Dat lijkt mij sowieso een zeer belangrijke vraag om nader te onderzoeken. Maar, ook al weten we de exacte reden niet en kunnen we – voorlopig –  nog niet inspelen op een mogelijke behoefte van de paarden in die gebieden. Voorop moet staan, naar mijn mening, dat we de paarden wel gezond houden, door juist daar niet te parkeren met de auto!  Dus:

Houd de paarden gezond, parkeer je auto op aangewezen parkeergrond.

Zoiets,

Maar dan beter. En pakkender.

Mijn trigger bij het hele artikel is dus dat de paarden alleen als boosdoener neergezet worden. Eigenlijk een beetje als probleemgeval neergezet worden. Maar juist wanneer we als doel hebben om ook rekening te houden met de natuur en wilde dieren om ons heen is het belangrijk de natuur en dieren zelf mee te nemen in je communicatie. Het gaat om de interactie tussen beiden: wat kunnen wij –mensen – doen om bepaalde wilde dieren of natuur in brede zin te behouden, hoe reageren die dieren vervolgens op ons handelen en hoe kunnen we daar weer op in spelen, zonder meteen te vervallen in het strikt scheiden van mens en dier. En daarvoor is het belangrijk om in allerlei soorten communicatie over wilde dieren ze niet slechts als probleemdingen neer te zetten, maar er ook op te wijzen dat wij mensen er juist voor kunnen zorgen dat deze wilde dieren zich zo ‘wild mogelijk’ kunnen gedragen. In ieder geval niet vergiftigd worden….

Denk het dus om, is het echt zo dat mensen vooral en alleen zorg hebben om hun auto en geld (die zullen er vast en zeker zijn), maar denk ook aan de paarden. Wanneer we willen, op welke manier dan ook, dat wij mensen weer respectvol met de natuur omgaan, gebruik dat dan ook in je berichtgeving, geef die dieren een ‘stem’, en niet een negatieve, maar juist een positieve trigger als:

‘Voorkom vergiftige paarden en autoschade’: parkeer je auto HIER’.

Beiden, mens en paard, hebben daar voordeel aan.

Het is een ogenschijnlijk klein ding, toch werken dit soort boodschappen verder door.

Dus, wellicht op zoek naar een aantrekkelijke slogan?!