Een interactieve workshop

Zet je aan het denken over jouw relatie met wilde dieren.

Waar draait het nu ècht om bij conflicten tussen mensen en wilde dieren? Welke uitdagingen komen langs wanneer je op zoek gaat naar een vorm van samenleven die wèl past in een specifieke situatie? Vragen die de leidraad vormen voor mijn workshops.

Laat je inspireren door te doen en de discussie aan te gaan over dilemma’s, uitdagingen en oplossingen rondom mens-dier conflicten en samenleven met wilde dieren. Wordt geprikkeld en uitgedaagd hoe jij over deze lastige kwesties denkt en wat je zelf in de praktijk doet. Niet vanuit weerstand, maar vanuit een open blik. Laat je blikveld verruimen en reflecteer op je eigen handelen rondom diverse mens-dier thema’s. Dat is de insteek van onderstaande interactieve workshops. Stuk voor stuk zijn ze bedoeld om je meer bewust te laten worden van de diverse denkwijzen binnen het thema wel of niet samenleven met wilde dieren.

Iedere workshop is gebaseerd op de vier essentiële pijlers bij het creëren van samenlevingsvormen met wilde dieren: Behaviour, Education, Awareness en Response-able practice (zie mijn E-Book voor meer achtergrondinformatie).

Interactieve workshop

Omdenken met wilde dieren

Verken het landschap van een ander (mens dan wel dier) om te begrijpen waarom de ander (mens dan wel dier!) doet wat ie doet!

Binnen deze workshop staat de vraag centraal ‘Hoe kunnen we met wilde dieren leren samenleven?’ Een toegevoegde vraag daarbij is: ‘Hoe kunnen we dat op een zo diervriendelijke manier doen?’

Tijdens deze workshop haal ik je uit je comfortzone om deze vraag eens totaal anders te benaderen. Dit zorgt voor veel humor, energie en een losse sfeer. Daardoor wordt de drempel verlaagd om over soms best lastige onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan. Deze workshop vlieg ik in aan de hand van thema-dieren. Deze kunnen in overleg gekozen worden.

Deelnemers komen met creatieve ideeën en verkennen al doende de verschillende visies die langskomen bij dilemma’s rondom samenleven met wilde dieren, inclusief die van de wilde dieren zelf.

Wie staat er op het punt om te leren omdenken met wilde dieren?

Wat zeggen anderen over deze workshop?

“De workshop van Susan sloot perfect aan binnen de thema’s van de Dierenbescherming. Of het nu een wild dier is dat wordt gered door een ambulancemedewerker of een actie tegen de jacht; de interactie tussen de Dierenbescherming en ‘in het wild levende dieren’ is altijd actueel. De workshop van Susan gaf de medewerkers meer inzichten binnen dit thema en werd zeer positief ontvangen.”

Lisanne de Boer
Communicatieadviseur – corporate en organisator Dierenbescherming Festival

“Susans enthousiasme en bevlogenheid is aanstekelijk en inspirerend!”

“Mij is bijgebleven dat het verhaal van Susan enerzijds confronterend was, anderzijds zeker ook hoopvol”

“Het was heel interessant om op een andere manier mee te denken over wilde dieren om ons heen”

Enkele reacties van deelnemers aan deze workshop

Interactieve workshop

Mens-Dier dialoog

Het is hoog tijd dat de mens-dier dialoog aangezet wordt. En dat deze niet in een gevecht eindigt. Dat we juist luisteren naar elkaar en toewerken naar samenlevingsvormen en mogelijkheden die wèl kunnen. Dit proces faciliteer ik. De uitdaging is dat uiteindelijk alle deelnemers over disciplines heen durven en leren te denken. Dat is ook wat je leert in deze interactieve workshop.

Binnen deze workshop ervaar je zelf de mens-dier dialoog. Daarbij maak ik gebruik van bestaande dilemma’s rondom mens-dier interacties. Ik stel kritische vragen en houd daarbij oog voor alle perspectieven. Tussentijds refereer ik naar mogelijke oplossingen uit de wereldwijde praktijk van mens-dier interacties.

Wanneer iedereen elkaars achtergrond en visie ècht begrijpt kan de stap naar duurzame oplossingen gemaakt worden.

Wie wil de mens-dier dialoog aangaan?

Wat zeggen anderen over deze workshop?

“Susan kan empathisch luisteren en stelt goede vragen om verschillende visies helder te krijgen. Mensen voelen met haar als gespreksleider de ruimte om hun visie te delen. Daarnaast is ze heel goed in staat structuur aan te brengen, tussentijds samen te vatten en tot de kern te komen in een gesprek dat zoveel kanten op kan gaan.

Susan heeft tijdens de Dierendialoog van 2019 een zeer positieve bijdrage geleverd als gespreksleider. Er was sprake van dialoog, openheid en mensen vonden het gesprek leuk en gingen met een fijn gevoel naar huis. En voor CenSAS levert de inhoud van de gesprekken nuttige input op voor verder onderzoek en projecten.”

Maite van Gerwen
Projectcoördinator – Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS)

Interactieve workshop

Jouw wilde dieren verhaal

Eén manier om te leren samenleven met wilde dieren, is het verzamelen van verhalen over diverse ontmoetingen met wilde dieren. Die verhalen zeggen namelijk iets over onze relatie met deze dieren. Bepaalde ontmoetingen kunnen er ook voor zorgen of gezorgd hebben dat iemand zijn of haar gedrag, denken en handelen rondom een bepaald dier radicaal wijzigt. Het delen van verhalen heeft een grote impact op hoe wij met wilde dieren om gaan of om kunnen gaan.

In deze workshop ga je zelf ervaren dat verhalen erg krachtig zijn in onze beeldvorming en ervaringen met wilde dieren. We gaan op zoek naar zowel die positieve ontmoetingen als die nare ontmoetingen. Door zelf in te zoomen op die momenten; wat gebeurde daar nu eigenlijk? En vervolgens de link te maken hoe die ervaring wel of niet van invloed is geweest op je latere denken en handelen rondom wilde dieren, krijg je meer inzicht in je eigen visie rondom dit thema. Door het delen van verhalen tijdens de workshop, worden deelnemers geïnspireerd en meer bewust van de kracht van verhalen en het gebruik van bepaalde woorden. Dit alles wordt ook ondersteund door voorbeelden uit de wereldwijde praktijk van mens-dier ontmoetingen.

Wie gaat er mee op zoek naar wilde dieren verhalen?

Wat zeggen anderen over deze workshop?

“Heel leuk om die herinneringen weer op te halen”

“Meestal zeg ik niets in zo’n groep <ca 35 aanwezigen>, maar de sfeer was wel heel fijn en ik wilde wel wat delen”

Enkele reacties van deelnemers aan deze workshop

Vervolg aanbod

Human-Wildlife Masterminds

Wil je nog meer toegevoegde waarde halen uit één van bovenstaande workshops, deze juist aanvullen met een verdiepingsslag in de periode erna, of juist losstaand van een workshop informeel met elkaar in gesprek over het brede thema ‘Hoe nu verder?’, dan kan dit via een serie Mastermind-bijeenkomsten in de periode erna. Dit is een online traject van 5 bijeenkomsten waarin een onderwerp opgepakt kan worden om nader te doorgronden, bijvoorbeeld een onderwerp dat voortvloeit uit de workshop. Het hoofddoel is op een laagdrempelige informele manier van gedachten te wisselen, ideeën uit te wisselen, problemen te delen, van elkaar te leren en op nieuwe ideeën komen. Inspireren en nieuwsgierig zijn naar de ervaringen van de ander voeren dus de boventoon. Binnen de setting van de Mastermind ben je geen spreekbuis voor een hele organisatie, en heb je niet de beroepsmatige verplichting om grote problemen op te lossen. Het gezamenlijke doel van de betreffende Mastermind wordt aan het begin samen afgesproken en concreet gemaakt. Binnen dit traject denk ik mee met alle deelnemers in de complexe wereld van mensen en wilde dieren. Dit korte traject zal ik online initiëren en faciliteren.