Een inspirerende spreker

Een andere visie op samenleven met wilde dieren

De gebaande paden kennen we allemaal. Daar wijk ik juist vanaf om alle perspectieven rondom bepaalde mens-dier conflicten op tafel te leggen. Door een tegengeluid te laten horen, daag ik je uit om buiten je eigen ‘normaal’ te denken en je bewustwording over jouw (en andermans) relaties tot wilde dieren wat op te rekken.

In mijn lezingen leg ik dan ook de vinger op wat zere plekken en tevens geef ik ingangen hoe daarmee om te gaan aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de wereldwijde praktijk van mens-dier conflicten. Ook uit de – veelal verborgen – praktijken in Nederland.

Ik kom mensen wakker schudden uit vastgeroeste traditionele denkwijzen rondom onze omgang met wilde dieren. Leer mensen anders kijken en denken over “probleemdieren”. Zo kunnen uiteindelijk betere beslissingen genomen worden èn mensen kunnen bij zichzelf beginnen door op hun eigen gedrag te reflecteren: wat doe ik eigenlijk onbewust wat tegendraads werkt in het leren samenleven met wilde dieren?

Je blik verruimen, geprikkeld worden anders te leren denken met en over wilde dieren. Je eigen standaarden en dier-ethische standpunten op laten schudden en weer eens onder de loep nemen. Je laten inspireren hoe samenleven met wilde dieren ook kan.

Durf je de confrontatie aan?

Ben je bereid voor (nieuwe) hoop?

Laat je inspireren en je visie verruimen.

Leer omdenken met wilde dieren en (wilde?) mensen.

Kortom, aan de hand van pakkende en anekdotische verhalen uit de praktijk te linken aan de uitdagingen waar we nu letterlijk tegenaan lopen om tot bepaalde samenlevingsvormen te kunnen komen zet ik je aan het denken over jouw rol in deze complexe wir war van (mens-mens en) mens-dier relaties. Door het toevoegen van persoonlijke verhalen worden de lezingen stuk voor stuk een unieke reis.

Ook jij kunt een verschil maken in onze gezamenlijke reis op weg naar samenlevingsvormen met wilde dieren

Een greep uit de onderwerpen waarover ik een lezing kan geven is:

  • Omdenken met wilde dieren: vijf essentiële omdenkmanieren om wèl samen te kunnen leven met wilde dieren
  • Wilde dieren in ons midden: wat is jouw relatie met wilde dieren?
  • Dilemma’s rondom samenleven met wilde dieren: een verhaal vol spanningsvelden.
  • Diversiteit in mens-wild dier percepties: ga mee op pad met jagers, activisten, bewoners, beleidsmakers
  • De stem van mensen en wilde dieren op weg naar ‘coexistence’
  • Wat is jouw ‘wilde dieren verhaal’?: Een terugblik in je eigen herinneringen

Daarnaast kijk ik graag mee naar de mogelijkheden om maatwerk te leveren en zo goed aan te sluiten bij het onderwerp dat je graag in het middelpunt wilt zetten. De lezingen kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven worden. En het is mogelijk om de lezing online aan te bieden.

En wanneer je nog meer toegevoegde waarde wilt halen uit de lezing, dan kan deze aangevuld worden met een interactieve workshop op de dag zelf of in de periode erna via een laagdrempelig vervolgprogramma, zoals een mens-dier discussie.

Wat zeggen anderen over mij?

“Susan was een waardevolle gast en zeer boeiende spreker. Tijdens het programma behandelden wij onder andere dierethische vraagstukken en haar invalshoeken zetten ons fijn aan het denken. Hoe zit het precies met de relatie tussen het wilde dier en de mens?”

Liselotte van der Feltz
Programmamaker Toneelgroep Oostpool

“Susan Boonman heeft een presentatie gegeven over mens-dier conflicten op het BIJ12 kennissymposium faunaschade. Susan heeft haar ervaringen met problematische beren in Colorado op een kleurrijke manier gedeeld. Het was erg boeiend te zien hoe Amerikanen, in een weliswaar heel andere situatie, ook om moeten gaan met wilde dieren, waarbij in essentie dezelfde principes moeten worden gehanteerd als hier in Nederland. Haar verhaal heeft maar weer eens duidelijk gemaakt dat mens-dier conflicten voor een groot deel vooral mens-mens conflicten zijn. Het publiek hing aan haar lippen.”

Floris Ensink
Organisator van het BIJ12 kennissymposium

“Susan en ik hebben ooit samen het seminar ‘Interpreting the Human-Animal Relation’ ontworpen en georganiseerd en daarna zijn we veel vaker samen blijven werken. Ik heb haar heel hoog zitten op het gebied van het interpretatief onderzoeken van de cohabitatie tussen mensen en wilde dieren!”

Dr. ir. Hanneke J. Nijland
Independent Researcher – Hanneke J. Nijland Research & Consultancy

“Susan gaf een andere kijk op de relatie tussen mensen en wilde dieren dan gebruikelijk. Het pleidooi van Susan was verhelderend. Haar visie hierop is duidelijk en ze kan heel goed verwoorden waarom.”

Gerlof van Straalen
Deelnemer

Overzicht van enkele lezingen op diverse events.
Van symposia, raadszaal en on-stage interviews, tot (inter)nationale congressen en gastcolleges:

Een on-stage interview door presentatrice Marieke Eyskoot. Dit was tijdens het ‘Bambi’s Jagerscafé’ voorafgaand aan de allerlaatste theater voorstelling ‘What’s in a fairytale?! – Bambi’ van Toneelgroep Oostpool. Morrelen aan ieders moreel kompas was mijn (geslaagde) insteek: Zie ook deze blog.

Een keynote lezing tijdens het kennissymposium ‘Faunabeheer – Een balans tussen mens en dier’ van BIJ12 op 26 maart 2019 “Samenleven met wilde dieren: Hoe dan?”.
Een inhouse lezing ter inspiratie bij de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade BIJ12 onder de titel “Wilde dieren zijn van ons allemaal, maar wat moeten we ermee?”

Een lezing voor de openbare werkbespreking Stadsnatuur van de gemeente Den Haag en ter inspiratie aan het verder vormgeven van en de visievorming voor de nieuwe nota ‘Stadsnatuur’. De insteek was hoe met ‘lastige’ dieren in de stad om te gaan onder de titel: “Lastige natuur: Samenleven met dieren in de stad”. Hiervan is ook een raadsopname gemaakt.

Tijdens het international symposium ‘Towards Convivial Conservation? Governing human-wildlife relations in the ‘Anthropocene’ (Conviva)’ in Wageningen op 1 november 2018 en georganiseerd door Centre for Space, Place and Society. De titel was “Re-examining wildlife management: Living with bears and boars”.

Panellid in een paneldiscussie na afloop van de première van de film ‘Het Hut Syndicaat (of: de mogelijkheid van een ander leven)’ in de Balie, Amsterdam. Zie ook deze blog.

Overzicht overige lezingen:

“Towards cohabitation: From conflict management to the creation of multispecies communities” bij Feral, online conferentie, 12 november-2 december 2018.

“Managing wild minds: From control by numbers to a multinatural approach in wild boar management at the Veluwe the Netherlands” bij WASS-PHD-Day, 6 juni 2018, Wageningen

Pitch tijdens Symposium Dies Natalis ‘Fascinating Nature’ van Wageningen UR, 9 maart 2015 in Wageningen

“Science and Expertise in nature and environment: Wolves in Yellowstone” gastcollege bij de cursus ‘Science and expertise in nature and environment’, Wageningen University, 10 november 2014, Wageningen

Mede-organiseren en voorzitten van de methodologie workshops bij IPA international conference, 3-5 juli 2014, Wageningen

“Wildbeheer: Mens, Dier en Ruimte”, gastcollege bij de cursus ‘People and forest and nature conservation’, Wageningen University, 23 september 2013, Wageningen

“Interpreting wildlife and its management: Perceptions from Research, Policy, Management and Society”; Mede-organiseren en presenteren: Interpreting the human-animal relation; Problematizing the integration of animals in interpretive research, WASS Seminar Series, 23 november 2012, Wageningen

“Managing the wild boar: perceptions from science, policy and society” bij ECPR Joint Sessions 2012, workshop ‘Political Animals and Animal Politics’, 10-15 april 2012, Antwerpen, België

“Invasieve soorten: Wat zijn het en hoe te handelen?”, keynote spreker bij Invexo, Communicatiewerkgroep, Interreg-project ‘Invasieve exoten’, 18 mei 2011, Goes

“Counting wild boars Returning from fieldwork”, bij de cursus Doing Interpretative Analysis, Wageningen University, juni 2010, Wageningen

“Invasiveness: the construction of a category and its impact for conservation and recreation practices”, poster presentatie bij International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas (MMV), 30 mei-3 juni 2010, Wageningen

“Invasiveness: the construction of a category and its impact for conservation practices”, bij de cursus Social Theory and the Environment, Wageningen University, april 2010, Wageningen

“Invasiveness in the biodiversity debate: categories and standardized data in a wildlife network” bij het research seminar Forest and Nature Conservation Policy Group, 17 december 2009, Wageningen

“Wild minds seeking cohabitation” bij Pathways Europe 2018, thema: ‘Human Dimensions of Fisheries and Wildlife: Resurrecting the Wild!?’, 16-19 september 2018, Goslar, Duitsland

“Observeren van wilde zwijnen en meer…”, gastcollege bij de cursus ‘Research Methods for Communication Sciences’, Communication, Philosophy and Technology – Centre for Integrative Development, 7 oktober 2016, Wageningen University, Wageningen

“Wilde Zwijnen beheer in Nederland: Een numerieke en/of affectieve praktijk?” bij Polderdieren symposium, 4 juni 2015, University of Amsterdam

“Living together or living apart? That is the question in wildlife management today”; Het organiseren en presenteren bij het panel ‘Interpretive policy making in a more-than-human world: governing (with) animals’ bij IPA international conference, 3-5 juli 2014, Wageningen

“Living together or living apart?” bij discussiegroep Visions of Nature, Radboud University Nijmegen, 19 juni 2014, Nijmegen

“Black Bear-Human interactions: How to co-exist” bij Alertis: ‘Bear in Mind’ International Bear Conference, 23-25 mei 2013, Rhenen

“Invasiveness in the nature conservation debate: Wildlife Management in and around urban areas”, poster presentatie, WASS Midterm Review, International Advisory Board Meeting WASS voor de Forest and Nature Conservation Policy Group, 15 november 2012, Wageningen

“Invasiveness: the construction of a category and its impact for wildlife” bij Panel: ‘Post(human) imaginaries for a politics of human/non-human relations’, IPA International Conference, 22-25 juni 2011, Cardiff, UK

“Invasive wildlife: the construction of a category and its impact for wildlife management practices” bij Summer School WTMC over ‘Observing Experts Observing’ met Michael E. Lynch, 16-20 augustus 2010, Ravenstein

Midzomernachtdroom, een avond over dromen over de Nederlandse natuur met experts uit het veld, georganiseerd door ‘Bosschap’, 23 juni 2010, Rhenen

“Invasive wildlife: the construction of a category and its impact for conservation practices”, bij de discussiegroep Theoretical and Applied Ecology, Wageningen University, 25 mei 2010, Wageningen

“Invasiveness: the construction of a category and its impact for conservation practices” bij ECPR Joint Sessions, workshop ‘Category-making and public policy’, 22-27 maart 2010, Münster, Duitsland

Hierbij ben ik aangesloten:

ZijSpreekt.nl – Hét sprekersbureau voor vrouwelijke deskundigen. Opgericht door directeur en initiatiefnemer Marga Miltenburg, zij wil meer vrouwen op de voorgrond laten treden op congressen en symposia. Kijk op www.ZijSpreekt.nl voor meer informatie.