Rethinking Wildlife Management –

Living With Wild Animals

Hoe kun je samenleven met wilde dieren? Een manier van samenleven waarbij de mens niet de controle blijft houden over wilde dieren. En een manier waarbij de oplossing niet gezocht wordt in het strikt scheiden van mensen en wilde dieren. Daarnaar ga ik op zoek in mijn onderzoek dat ik heb gedaan in het kader van mijn promotietraject.

Toename mens-dier conflicten

Conflicten tussen mensen en wilde dieren nemen wereldwijd steeds meer toe. Om dit soort conflicten te voorkomen of niet te laten escaleren moet er iets veranderen in hoe we omgaan met wilde dieren. Het accent van het huidige beheer van “lastige” dieren ligt met name op het onder controle houden van deze wilde dieren en het strikt gescheiden houden van wilde dieren en mensen. Maar, deze benadering is te beperkt en niet langer houdbaar. De huidige toename in conflicten èn de toegenomen inzichten dat wilde dieren slimme wezens zijn die dingen (bewust) doen, vraagt om te zoeken naar andere samenlevingsvormen met wilde dieren. Een andere benadering is dus noodzakelijk. Daarover gaat dit onderzoek.

Dynamisch beheer

In dit boek (proefschrift) bespreek ik een dynamische benadering. Dat is een benadering waarbij de focus ligt op de interacties tussen mensen, wilde dieren en het landschap. Twee case studies komen aan bod. Allereerst hoe omgegaan wordt met conflicten tussen mensen en zwarte beren op de Colorado Front Range van de Rocky Mountains, USA. Ten tweede hoe conflicten tussen mensen en wilde zwijnen aangepakt wordt op de Veluwe in Nederland. Vervolgens bespreek ik diverse cohabitatie (samenlevings) strategieën waarbij de processen en relaties tussen mens-dier-landschap centraal staan.

Wilde dieren als bondgenoot

Het boek sluit ik af met een uiteenzetting dat samenleven met wilde dieren mogelijk is, waarbij de betreffende wilde dieren als deelnemers meegenomen worden binnen wildbeheerpraktijken. Geen onmogelijke opgave, wel een uitdagende opgave.

Of lees mijn proefschrift online.

Indien je graag een paperback ontvangt tegen kostprijs:

Wat zeggen anderen over mij?

“Ik ken Susan als een hard werkende, onafhankelijke en toegewijde onderzoeker die initiatief neemt en sensitief is voor details. Susan heeft haar veldonderzoek erg efficiënt georganiseerd en heeft ook enkele beurzen binnen gehaald om haar veldwerk te kunnen financieren. Voor haar veldwerk heeft ze in een relatief kort tijdsbestek en zonder voorafgaande ingangen in de betreffende wildbeheerpraktijken (in Nederland en de USA), vele diepte interviews uitgevoerd, diverse participerende observaties gedaan en verscheidene focusgroepen georganiseerd. Ze heeft een verfrissende blik op het bestuderen en managen van mens-dier conflicten.”

Esther Turnhout
Full Professor ‘The Politics of Environmental Knowledge’ – Wageningen University

“Susan Boonman-Berson ken ik als een toegewijde onderzoeker van conflicten (en het oplossen daarvan) rond natuurbeheer, met name omtrent wilde dieren: van wilde zwijnen op de Veluwe tot beren in de Rocky Mountains.”

Clemens Driessen
Assistant Professor in Animal Politics and Technology – Wageningen University

Nieuwsgierig naar een korte video pitch over dit onderzoek?

Overzicht overige wetenschappelijke publicaties

Naast dit boekwerk heb ik diverse wetenschappelijke artikelen geschreven in verschillende wetenschappelijke tijdschriften:

2020
Boonman-Berson, S., & Van Bommel, S. (forthcoming) Multispecies-ethnographies in exploring human-(wild) animal interactions. In: Colombino, A. and Steinkrüger, J. E. (Eds.). Methods in human-animal studies: the question(s) of animal(s) in practice. To be published in the Routledge Human-Animal Studies Series2018

2019
Boonman-Berson, S., Driessen, C., Turnhout, E. (2019) Managing wild minds: From control by numbers to a multinatural approach in wild boar management at the Veluwe the Netherlands. Transactions of the Institute of British Geographers 44, pp. 2–15

2018
Boonman-Berson, S. (2018) Rethinking Wildlife Management: Living With Wild Animals. PhD-Thesis.

2016
Boonman-Berson, S., E. Turnhout, and M. Carolan (2016) Common Sensing: Human-black bear cohabitation practices in Colorado. Geoforum, 74, pp. 192-201

Boonman-Berson, S. (2016) Blurred boundaries in wildlife management practices. In: Bovenkerk, B. and Keulartz, J. (Eds). Animal Ethics in the Age of Humans: Blurring boundaries in human-animal relationships: Springer.

2015 en eerder
Boonman-Berson, S., E. Turnhout, J. van Tatenhove (2014) Invasive species: The categorization of wildlife in science, policy, and wildlife management. Land Use Policy, 38, pp. 204-212

Boonman-Berson, S.H. Living together or living apart: That is the question in wildlife management today. Conference paper for IPA international conference: Wageningen the Netherlands

Boonman-Berson, S.H. & E. Turnhout (2013) Globalising Biodiversity: Scientific Practices of Scaling and Databasing. In: Arts, B.; Behagel, J.; van Bommel, S.; Koning, J.; Turnhout, E. (Eds). Forest and Nature Governance: A practice Based Approach: Springer, Dordrecht the Netherlands

Turnhout, E. & Boonman-Berson, S.H. (2011). Databases, scaling practices, and the globalization of biodiversity. Ecology and Society, 16(1), 35

Boonman-Berson, S. Invasiveness: the construction of a category and its impact for conservation and recreation practices. Proceedings of the Fifth International Conference on monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas (2010, May 30 – June 3, Wageningen, the Netherlands, p. 306-307)

Boonman-Berson, S.H. (2007). Samenspel tussen bomen en bouwen, Bomenstichting (Niet-wetenschappelijk boek)